Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Formal Semantics

Class at Faculty of Arts |
ABO500110

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Formální sémantika v historickém a disciplinárním kontextu; povaha jazykového významu a klíčové pojmy teoretické sémantiky; extenzionální sémantika: klasická výroková logika, klasická predikátová logika prvního řádu, Frege o smyslu a významu, russellovská analýza určitých deskripcí, kategoriální gramatika, teorie typů, lambda-abstrakce; intenzionální sémantika; hyperintenzionální a dynamická sémantika; vztah sémantiky a pragmatiky.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je uvedením do formální sémantiky, tj. studia jazykového významu pomocí prostředků formální logiky. Jeho součástí je úvod do klasické výrokové a predikátové logiky (včetně seminárních cvičení), jejichž znalost je nezbytná pro pochopení novějších teoretických přístupů k jazykovému významu.

Principy a metody formální sémantiky budou nejen představeny, ale také uvedeny do kontextu jiných lingvistických a filosofických disciplín a směrů (syntax, pragmatika, analytická filosofie); budeme se též pokoušet o jejich kritické hodnocení z hlediska jejich lingvistické a filosofické smysluplnosti. Kurz je určen studentům, kteří již absolvovali alespoň jeden sémanticky zaměřený předmět (lexikologie, lexikografie, logika aj.).

Nevyžadují se žádné zvláštní matematické znalosti a zkušenosti, od studentů se však očekává ochota k matematickému myšlení, resp. k preciznímu operování s logickými symboly podle stanovených pravidel, a snaha kriticky aplikovat představené formální metody na sémantické jevy češtiny a jiných přirozených jazyků.