Charles Explorer logo
🇬🇧

General Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500111

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výklad je nezávislý na specifice mateřského jazyka. Lingvistické pojmy jsou vztahovány k odpovídajícím pojmům sémiotickým a k relativně ustáleným lingvistickým pojmům jsou hledána zobecnění. Výklad je podkládán příklady z různých jazyků.

Kurs vychází od základních myšlenek sémiotiky, které ilustruje na jazykovém i nejazykovém materiálu, a probírá se základními pojmy fonologie, morfologie a syntaxe, resp. otázky, které přesahují rámec tradičního strukturního přístupu k jazyku.

Study programmes