Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory of Language Culture

Class at Faculty of Arts |
ABO500113

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jazykové chování, kultura jazykové komunikace. Normy komunikační, stylové, jazykové.

Spisovná čeština, její norma a kodifikace. Principy regulace jazyka a jejich uplatňování v české jazykové kultuře.

Aktuální otázky jazykové kultury. V průběhu semináře se pracuje i s konkrétním jazykovým materiálem.