Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophy of Language

Class at Faculty of Arts |
ABO500115

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studentům budou postupně k četbě a diskusi předkládány úryvky ze základních evropských textů věnovaných filozofii jazyka nebo takových, které ji významně ovlivnily. Budeme vybírat mj. z následujících textů:

Bible

Platón: Kratylos, List sedmý

Aristotelés: O vyjadřování sv. Augustin: O učiteli

Tomáš z Erfurtu: Grammatica speculativa

Aelius Donatus: Ars minor

Dante Alighieri: O rodném jazyce

Komenský: Nejnovější metoda jazyků, Panglottia

Dalgarno: Ars signorum

Wilkins: An Essay towards a Real Character, and a Philosophical Language

Locke: Esej o lidském rozumu

Condillac: Esej o původu lidského poznání

Jean-Jacques Rousseau: Esej o původu jazyků

Herder: O původu řeči

Wilhelm von Humboldt: On the Origin of Grammatical Forms and Their Influence on the Development of Ideas

Ignác Jan Hanuš: Slohověda

Četba může být na základě  přání a preferencí studentů modifikována nebo rozšířena o další texty; dále bude doplněna základním výkladem o dějinách myšlení o jazyce v evropském středověku, raném novověku a 19. století.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti se na základě výkladu a četby a interpretace úryvků z nejdůležitějších evropských a českých děl věnovaných filozofii jazyka a myšlení o jazyce obecně (od antiky až do poloviny 19. století) seznámí s proměnami pohledů na podstatu a fungování jazyka a s nejdůležitějšími problémy, jimž byla v různých dobách věnována pozornost.