Charles Explorer logo
🇬🇧

Slovak

Class at Faculty of Arts |
ABO500117

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Čeština a slovenština, shody a rozdíly

2. Praslovanský základ slovenštiny, problém střední slovenštiny

3. Slovenská nářečí

4. Dějiny spisovné slovenštiny

5. Hláskosloví

6. Spisovná výslovnost a pravopis

7. Tvarosloví substantiv

8. Tvarosloví adjektiv, zájmen, číslovek

9. Tvarosloví slovesa I

10. Tvarosloví slovesa II

11. Tvoření slov

12. Slovní zásoba

13. Syntax

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška představuje studentům slovenštinu v detailnějším pohledu jako češtině nejbližší slovanský jazyk. Poukazuje na gramatické shody i rozdíly dané historickým vývojem, mapuje slovenská nářečí i vnější dějiny jazyka.

Hlavní část výkladů je zaměřena na synchronní popis slovenštiny (pravopis, hláskosloví, morfologie, slovotvorba, syntax, lexikon), i zde se však při výkladech některých rozdílů uplatňuje historický pohled.