Charles Explorer logo
🇬🇧

Early Communication in a Family with a Deaf Child

Class at Faculty of Arts |
ABO500132

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem kursu je seznámit jeho účastníky s tím, jak vypadá komunikace v rodině, v níž je malé neslyšící či těžce nedoslýchavé dítě/děti. To zahrnuje jak rodiny s neslyšícími, tak slyšícími rodiči. Zaměříme se na období rané komunikace, tj. zhruba do dvou let až tří let věku dítěte.

Centrálním cílem semináře bude seznámení se se situací, ve které se nachází slyšící rodiče, kterým se narodí neslyšící dítě nebo dítě s těžkou sluchovou vadou, a také s tím, jaké možnosti rodiče mají při rozhodování se o volbě komunikačního prostředku, který budou se svým dítětem využívat. V rámci toho se seznámíme s výsledky výzkumů, které se týkají tématu "efektivita různých komunikačních přístupů při výchově neslyšícího dítěte". Zaměříme se také na to, jaké jsou možnosti využití vizuálních forem komunikace v raném věku dítěte: to zahrnuje především 1. popis různých komunikačních strategií, které využívají neslyšící rodiče proto, aby dítěti jazyk zpřístupnili a zároveň ho vedli k tomu, aby pochopilo, k čemu jazyk slouží, 2. jaké formy vizuální komunikace je možné ve výchově využít (znakový jazyk, mluvená řeč podporovaná znaky, totální komunikace, aj.). Krátce se zastavíme také u problematiky kochleárních implantátů a popíšeme si, co je a jak funguje služba rané péče.

Práce v semináři bude mj. zahrnovat rozbor videoukázek komunikace v neslyšící rodině a analýzu odborných studií a populárně naučných článků, které se týkají rané komunikace s neslyšícími dětmi, a následnou diskusi nad tématem. Pokud přijmou pozvání, přijdou na kurs hosté, slyšící rodiče, kteří budou vyprávět o svých zkušenostech s výchovou svých neslyšících dětí, a pracovnice Střediska rané péče Tamtam Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Raná komunikace v neslyšící rodině, raná komunikace ve slyšící rodině, adaptace projevu ve znakovém jazyce směrem k dítěti, volba komunikačního přístupu a jeho výsledky, služby rané péče. U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.