Charles Explorer logo
🇬🇧

Political Junk: Renegades in Literary Criticism

Class at Faculty of Arts |
ABO500135

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) čtvrtek 20. 2. Seminář není! Začínáme následující týden. 2) čtvrtek 27. 2.

Úvod: Seznámení se způsobem práce a cíli v semináři, rozdělení referátů. 3) čtvrtek 6. 3. a 13. 3.

Milana Kundery román Žert

Opelík, Jiří: Kunderovo "hoře z rozumu", Literární noviny 16, č. 23 (10. 6.), 1967, s. 5.

Rzounek, Vítězslav: Román krize, Kulturní tvorba 5, č. 24 (15. 6.), 1967, s. 5.

Jiří Hájek: Eugéne Rastignac naší doby, Tvorba, č. 18 (3. 5.), příl. Literatura - umění - kritika, č. 5, 1972, s. 1, 6-7.

Rozšiřující literatura

Hájek, Jiří: Mýtus a realita ledna 1968, Svoboda: Praha 1970.

Hájek, Jiří: Konfrontace, Čs. spisovatel: Praha 1972. 4) 20. 3.

Václava Havla drama Zahradní slavnost

Machonin, Sergej: Satira má na vybranou (recenze hry Zahradní slavnost Václava Havla), Literární noviny 12, č. 49 (7. 12.), 1963, s. 8.

Šabouk, Sáva: Z dob módních vln (o divadelní hře Zahradní slavnost Václava Havla), Literární měsíčník, č. 2 (únor), 1973, s. 78-80.

Rozšiřující literatura

Grossman, Jiří: Doslov, in: Zahradní slavnost. Hra o 4 dějstvích, Orbis: Praha 1964.

Holý, Jiří: Václav Havel: Zahradní slavnost, Česká literatura 39, č. 2, 1991, s. 167-171. 5) 27. 3. a 3. 4.

Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí

Čejka, Jaroslav: Kýč třetí generace. O jednom románu, ale nejen o něm (o románu Nesnesitelná lehkost bytí Milana Kundery), Tvorba, č. 3 (20. 1.), 1988, s. 3.

Jungmann, Milan: Kunderovské paradoxy, Svědectví 20, č. 77, 1986, s.135-162.

Jehlička, Ladislav: "Lehká jsou jen hovna" (Oneskorená recenze s ukázkami), Babylon 7, č. 5 (27. 3.), příl. Literární a výtvarná příloha, č. 1, 1998, s. 4-5.

Doplňující literatura:

Hvížďala, Karel: Causa Nesnesitelná lehkost bytí, Reflex 17, č. 47 (23. 11.), 2006, s. 68-70.

Příběh o románu, kol. autorů, Týden 13, č. 45 (6. 11.), 2006, s. 32-39.

Weber, David: Jaroslav Čejka (rozhovor s J. Č.), in: Vítězové? Poražení? Životopisná interview. II. díl. Politické elity v období tzv. normalizace, ed. Miroslav Vaněk a Petr Urbášek, Prostor: Praha 2005, s. 62. 6) 10. 4.

Stalinistická socialistická poezie. Polemika

Medek, Vladimír: Verš pro Stalina. Malá marginálie k tradicím a edicím naší poezie, Plamen 6, č. 1 (leden), 1964, s. 41-44.

Gruša, Jiří: Verš pro kočku, Literární noviny 13, č. 7, 1964 (15. 2.), s. 3.

Taufer, Jiří: O dogmatismu naruby. Příspěvek k současným polemikám na témata literární a neliterární, Rudé právo 44, č. 150 (31. 5. 1964), Nedělní příloha, s. 1-2. 7) 17. 4.

Ludvíka Vaculíka Sekyra

Jungmann, Milan: Projekt přiměřený člověku, Literární noviny 16, č. 2 (14. 1.), 1967, s. 5.

Hrzalová, Hana: Člověk a dějiny aneb pokus o nový prozaický půdorys [recenze; též o recenzi M. Jungmanna v LtN č. 2/1967], Impuls 2, č. 4 (25. 4.), 1967, s. 278-280.

Lopatka, Jan: Předpoklady tvorby, Sešity pro mladou literaturu 3, č. 21 (květen), 1968, s. 20-21. 8) 24. 4.

Josefa Škvoreckého Zbabělci

Štoll, Ladislav: Úkoly literatury v kulturní revoluci. Referát soudruha Ladislava Štolla, Literární noviny 8, č. 10 (7. 3.), 1959, s. 1 a 3-8, především s. 7.

Hájek, Jiří: Zatím jen svědectví, Literární noviny 7, č. 51/52 (23. 12.), 1958, s. 4.

Haman, Aleš: Člověk a mýtus, Tvář č. 5-6, 1964, též in: týž: Východiska a výhledy, Torst: Praha 2002.

Rozšiřující literatura

Blažíček, Přemysl: Škvoreckého Zbabělci, Oikúmené: Praha 1992. 9) 1. 5. Svátek práce 10) 8. 5. Den vítězství 11) 15. 5.

Dolejší, Vojtěch: Malý referát z deníku kontrarevolucionáře, Tribuna 2, č. 2 (14. 1.), 1970, s. 18.

Marchal, František: Pavel Kohout a Deník kontrarevolucionáře, Tribuna 2, č. 14 (8. 4.), 1970, s. 20.

Dostál, Pavel: Kohout jako občan, turista a spisovatel, Právo 8, č. 7 (9. 1.), 1998, s. 14.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Začínáme až následující týden 27. 2. 2014!!!

Seminář zaměřený na literární kritiku, argumentaci v ní a společenské pozadí hodnocení literatury.

Na každém setkání se budeme věnovat recenzím jednoho významného českého literárního díla. Účastníci představí a analyzují každý jednu recenzi. Následovat bude diskuse, v níž kritické názory srovnáme a v níž tito účastníci budou vysvětlovat a domýšlet stanovisko, které zastával autor recenze, a ostatní se budou moci k libovolnému názoru připojit. Budeme tak "za chodu" promýšlet argumentační a rétorické postupy a studovat kritéria umělecké hodnoty.

Zaměříme se na recenze děl, která byla z politických důvodů hodnocena rozdílně v různých obdobích (zejména před a po roce 1968) a v různých komunikačních okruzích (disent, oficiální kritika): Kunderův Žert a Nesnesitelná lehkost bytí, Škvoreckého Zbabělci, Vaculíkova Sekyra, Kohoutovo Z deníku kontrarevolucionáře.

Autory recenzí jsou přední čeští kritici (případně ti, kdo zastávali přední místa v hierarchii literárního provozu): Jiří Opelík, Jan Lopatka, Aleš Haman, Sergej Machonin, Milan Jungmann, Jiří Gruša, Jiří Čejka, Jiří Hájek ad.