Charles Explorer logo
🇬🇧

Konstantin Biebl's Poetry

Class at Faculty of Arts |
ABO500141

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Básnické dílo Konstantina Biebla

Výběrový seminář, jednosemestrový

Určený primárně pro magisterské studenty

Kurz se zaměří na básnické dílo Konstantina Biebla (1898-1951) v kontextu směrů, jimiž procházelo, tj. poezie srdce, proletářské poezie, poetismu, surrealismu a poúnorové tzv. budovatelské poezie.  

Návrhy témat semináře: 1)                 Ediční problematika Bieblova díla. Dosavadní interpretace jeho poezie.   2)                 "Poezie srdce". Biebl a Wolker I. Sbírky Cesta k lidem (1923) a Věrný hlas (1924).   3)                 Dvojí vydání sbírky Věrný hlas (jaro 1924, prosinec 1925). Proletářská poezie. Biebl a Wolker II.   4)                 Dvojí vydání sbírky Zlom (počátek roku 1925, říjen 1928). Od proletářské poezie k poetismu.   5)                 Zloděj z Bagdadu (1925). Bieblova erotická poezie. Biebl, Seifert a Nezval I.   6)                 Zlatými řetězy (1926). Exotika a artismus. Biebl, Seifert a Nezval II.   7)                 S lodí jež dováží čaj a kávu (1928). Jáva a Čechy.   8)                 Nový Ikaros (1929). Nezvalovy skladby Akrobat a Edison.   9)                 Nebe peklo ráj (1930) a Zrcadlo noci (1939). Biebl a surrealismus.   10)             Bez obav (1951). Polemiky o socialistickou poezii.  

Literatura

Bartoš, Otakar: Lounsko v díle Karla Konráda a Konstantina Biebla. Ústí n. L., Krajské nakladatelství 1960.

Bieblová, Hermína: Můj syn Konstantin Biebl. Doslov Z. K. Slabý. Praha, Československý spisovatel 1955.

Blahynka, Milan: "Íkaros české poezie". In: týž, Pozemská poezie. Praha, Československý spisovatel 1977, s. 62-95.

Brat, Martin: "Proměny básníka avantgardy". Host, 17, 2001, č. 9, s. 48-51.

Brouk, Bohuslav: Zde trapno existovat (ed. Viktor A. Debnár). Brno, Host 2008.

Červenka, Miroslav: Dějiny českého volného verše. Brno, Host 2001.

Fučík, Julius: "Konstantin Biebl: Zlom". Rudé právo, 10, 26. 1. 1929, s. 6.

Götz, František: "Bieblův Nový Ikaros". In: týž, Literatura mezi dvěma válkami (ed. Milada Chlíbcová = Jiří Brabec). Praha, Československý spisovatel 1984, s. 56-58.

Holý, Jiří: "Konstantin Biebl a jeho Nový Ikaros". Český jazyk a literatura, 56, 2005/2006, č. 1, s. 1-10.

Týž, "Chór moravských učitelů v javánské džungli. Bieblova exotická sbírka S lodí jež dováží čaj a kávu". Literární archiv Památníku národního písemnictví, 39, 2007, s. 235-271.

Hora, Josef: "Nový Bieblův Zlom". In: týž, Poesie a život. Úvahy, studie, soudy (ed. A. M. Píša). Praha, Československý spisovatel 1959, s. 376-378.

Týž, "Zlaté řetězy exotismu". In: týž, Duch stále se rodící (ed. Jarmila Víšková). Praha, Československý spisovatel 1981, s. 310-311.

Týž, "Nový Ikaros", tamže, s. 311-312.

Hrubín, František: "Básníkův život visí jenom na niti". In: týž, Lásky. Praha, Československý spisovatel 1967, s. 28-31.

Jodasová, Helena: "Textové proměny v básnické sbírce K. Biebla Zlom". Acta Universitatis Palackianae, Facultas Pedagogica, Philologica 11. Olomouc, Univerzita Palackého 1991, s. 62-71.

Justl, Vladimír: "Ikaros moderní poezie" + "Ediční poznámka". In: Biebl, Konstantin: Zrcadlo času (ed. Vladimír Justl). Praha, Odeon 1985, s. 154-164.

Kalista, Zdeněk: "Z korespondence Konstantina Biebla". Česká literatura, 9, 1961, č. 1, s. 57-63.

Týž, "Konstantin Biebl". In: týž, Tváře ve stínu, České Budějovice, Růže 1969, s. 219-247

Klimeš, Ondřej: "Svět (Bieblova) Nového Ikara". Aluze, 7, 2003, č. 1, s. 77-85.

Konrád, Karel: O Konstantinu Bieblovi. Praha, Československý spisovatel/Spolek českých bibliofilů 1952.

Týž, Nevzpomínky. Praha, Československý spisovatel 1963.

Kovárna, František: "Vzácné jubileum". Literární rozhledy, 12, 1928, č. 6, s. 225-226.

Král, Petr: "Bieblova stuha". Tvar, 19, 2011, č. 18, s. 8-9 a č. 19, s. 8-9..

Listy dvou básníků. Eds. Zdena Wolkerová a Jan Kühndel, úvod Karel Konrád. Praha, Československý spisovatel 1953.

Macura, Vladimír: "Básnický cestopis". In: Poetika české meziválečné literatury (ed. Daniela Hodrová). Praha, Československý spisovatel 1987, s. 33-55.

Markvart, Ivo: "Konstantin Biebl". Literární noviny, 9, 1998, č. 8, s. 10-11.

Markvart, Ivo: "Skončím jako Jan Masaryk…" Host, 17, 2001, č. 9, s. 52-57.

Mrázek, Rudolf: "Javánské motivy v životě a díle Konstantina Biebla". Nový Orient, 34, 1979, č. 6, s. 175-180, č. 7, s. 209-213, č. 8, s. 238-242.

Nezval, Vítězslav: Z mého života. Dílo Vítězslava Nezvala 38. Ed. Milan Blahynka. Praha, Československý spisovatel 1978.

Pelc, Jaromír: "Život a dílo Konstantina Biebla" + "Vůně, pohyb, barva doby" + "Ediční poznámka". In: Biebl, Konstantin, Modré stíny pod zlatými stromy (ed. Jaromír Pelc). Praha, Československý spisovatel 1988, s. 235-314.

Opelík, Jiří: "Konstantin Biebl. Malá jubilejní procházka básníkovým dílem". Plamen, 3, 1961, č. 11, s. 78-82.

Pešat, Zdeněk: "Konstantin Biebl" + "Ediční poznámka". In: Biebl, Konstantin, Básně (ed. Zdeněk Pešat). Praha, Československý spisovatel 1979, s. 9-15, 95-97.

Týž, "Apollinairovo Pásmo a dvě fáze české polytematické poezie". In: týž, Dialogy s poezií. Praha, Československý spisovatel 1985, s. 137-154.

Týž, "Nový Ikaros" + "S lodí jež dováží čaj a kávu" + "Zlom". In: Červenka, Miroslav / Macura, Vladimír / Med, Jaroslav / Pešat, Zdeněk: Slovník básnických knih. Praha, Československých spisovatel 1990, s. 180-182, 256-258, 377-379.

Píša, Antonín Matěj: "Věrný hlas" + "Zlom" + "Intimní lyrik" + "Idylik" + "Smysl Bieblova Nového Ikara". In: týž, Dvacátá léta. Kritiky a stati (ed. Marie Píšová a Rudolf Skřeček). Praha, Československý spisovatel 1969, s. 57-59, 117-127, 328-340.

Pohorský, Aleš: "Pásmo". In: Poetika české meziválečné literatury. Praha, Československý spisovatel 1987. s. 56-79.

Rutte, Miroslav: "Zoufalý milenec". In: týž, Doba a hlasy. Turnov, Müller 1929, s. 200-208.

Sedláček, Jakub: "Pasážér z kajuty 366" + "Ediční poznámky". In: Biebl, Konstantin, Cesta na Jávu (ed. Jakub Sedláček). Praha, Labyrint 2001, s. 137-144.

Sedloň, Michal: "Cesta Konstantina Biebla k bojovnému humanismu". Tvorba, 20, 1951, č. 34, s. 1034-1036.

Sixta, Jiří: "Ideový a umělecký vývoj Konstantina Biebla", in: Tři studie o moderní české literatuře. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, s. 41-81.

Svou tvář ti skrýti do vlasů. Z listů Konstantina Biebla Marii. Ed. Ivo Markvart. Louny, Městská knihovna v Lounech 1998.

Šalda, František Xaver: "Lyrika". In: týž, Kritické projevy 13 (eds. Emanuel Macek a Břetislav Štorek). Praha, Československý spisovatel 1963, s. 119-124.

Týž, "Lyrika". In: týž, tamže, s. 192-195.

Týž, "O nejmladší poezii české". In: týž, Studie z české literatury (eds. Emanuel Macek a Břetislav Štorek). Praha, Československý spisovatel 1961, s. 129-187.

Týž, "Konstantin Biebl: Nový Ikaros". Šaldův zápisník, 1, 1928/1929, č. 10. Reprint, Praha, Československý spisovatel 1990, s. 327-328.

Václavek, Bedřich: Česká literatura XX. století. Praha, Svoboda 1947.

Týž, "Po bojích. Konstantin Biebl". In: týž, Od umění k tvorbě. Studie z přítomné české poesie. Praha, Svoboda 1949, s. 146-152.

Vlach, Robert: "Kde končí odpovědnost básníka?" Sklizeň, 5, 1957, č. 8, s. 18-19.

Voda, David/Blahynka, Milan (eds.): Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech. Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla. Doslov Petr Spielmann. Olomouc, Burian a Tichák 2011.

Winczer, Pavol: Súvislosti v čase a priestore. Básnická avantgarda, jej prekonávanie a dedičstvo (Čechy, Slovensko, Pol'sko). Bratislava, Veda 2000.

Za Konstantinem Bieblem. Vzpomínky a projevy přátel. Praha, Československý spisovatel 1952.

Zemek, M. (= Podivínský, Miroslav): "Komunistické rozpaky nad Konstantinem Bieblem". Archa, 3, 1961/1962, č. 4-6, s. 119-122.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výběrový seminář, jednosemestrový

Určený primárně pro magisterské studenty

Kurz se zaměří na básnické dílo Konstantina Biebla (1898-1951) v kontextu směrů, jimiž procházelo, tj. poezie srdce, proletářské poezie, poetismu, surrealismu a poúnorové tzv. budovatelské poezie.