Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary Czech Literature in Cultural Transfer II.

Class at Faculty of Arts |
ABO500143

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod:kulturní transfer, problém zaujetí perspektivy a její reflexe, "centrální" a "periferní" v rámci kultury2. Čtení (vybrané texty současné české literatury)

Např.: Hakl, Emil: Pravidla směšného chování. Praha, Argo 2010.

Hůlová, Petra: Umělohmotný třípokoj. Praha, Torst 2006.

Rudiš, Jaroslav: Potichu. Praha, Labyrint 2007.

Topol, Jáchym : Chladnou zemí. Praha, Torst 2009.   3. Konfrontace

A/ Kritické přijetí

Porovnání vlastní čtenářské zkušenosti se "čtením" (interpretací, hodnocením) v kritické recepci.

B/ Případně paratexty

Jak ne/korespondují paratexty s texty?

Paratextové nánosy jako kulturní signály nebo jako kulturní stereotypy?   4. Shrnutí  

Poznámka: Navržená témata (výběr textů), lze upřesnit i po dohodě s účastníky semináře.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář navazuje na stejnojmenný kurz ze zimního semestru, jeho absolvování však není podmínkou účasti na tomto kurzu.

Lze jej navštěvovat i pouze v jednom ze semestrů.

V zimním semestru se seminář zaměřil na několik vybraných autorských osobností a srovnání recepce jejich díla v českém a zahraničním kulturním kontextu. V letním semestru se kurz bude soustředit na další a širší mapování terénu současné české literatury.

Filtrem pro výběr autorských osobností a jejich textů bude mimo jiné i otázka, zda jsou texty vybrány pro překlad do jiného kulturního kontextu.

Samozřejmou součástí semináře pak bude kritické čtení jednotlivých textů a porovnání vlastní čtenářské zkušenosti se čtením, které je nabídnuto v kritické recepci.

Porovnáváno bude také to, jak koresponduje nebo nekoresponduje text s paratexty, jež jej obklopují.