Charles Explorer logo
🇬🇧

Dialogue in Old Czech Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500146

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

19. 2. Dialogická interpretace - F. Spee: Zdoroslavíček (1665)  

Polemiky 26. 2. Politická polemika - Evangelium Jan v 1. kapitole (cca 1620) 5. 3. Náboženská polemika - V. Šturm: Krátké ozvání doktora Vácslava Šturma (1584) 12. 3. Vědecká polemika - J. z Bakova: Sedlák povycvičený rozmlouvání s doktorem lékařským o moru maje (1582)  

Alegorické spory 19. 3. Svár vody s vínem (2. pol. 14. st.) 26. 3. Žalostné a plačtivé rozmlouvání jedné zatracené duše s tělem svým (1622), A. Michna: Domácí vojna mezi Duší a Tělem (1653) 2. 4. Tkadleček (cca 1400)  

Dialog jako didaktický prostředek 9. 4. Pravopisná příručka - M. V. Šteyer: Žáček (1668) 16. 4. Katechismus - Istructio acatholici, to jest Vynaučení nekatolíka aneb Přátelské rozmlouvání (2. vyd. 1691) 23. 4. Lékařská příručka - J. Kop: Gruntovní a dokonalý regiment (1536)  

Dialog v duchovní lyrice 30. 4. Podoby dialogu v duchovní lyrice - A. Michna: Česká mariánská muzika (1647), Svatoroční muzika (1661) 7. 5. Echo - F. Kadlinský, A. Michna, F. Bridel

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Značná část středověké a raně novověké literární produkce byla založena na principu dialogu. Nikoli ve smyslu bachtinovském; využívala spíše formální dialogické prostředky s ohledem na čtenáře: k usnadnění recepce textu, pro dosažení větší působivosti i jako návaznost na tradiční žánry. Četba a analýza primárních textů bude směřovat k porovnání různých autorských strategií, a především k zamyšlení nad dobově specifickou recepcí literárních textů.