Charles Explorer logo
🇬🇧

Gothic-Steampunk Textology II

Class at Faculty of Arts |
ABO500150

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Na četné dotazy upozorňujeme: DO SEMINÁŘE SAMOZŘEJMĚ PŘIJÍMÁME NOVÉ STUDENTY I OD LETNÍHO SEMESTRU!  

Seminář se nebude konat soustavně, program pro zimní semestr bude následující:   1. třetina semestru (zhruba první 4 týdny): seznámení s možnými edičními přístupy a postupy, výběr vhodného textu. 2. třetina semestru: samostatná práce s textem, konzultace s vyučujícími. 3. třetina semestru (zhruba poslední 4 týdny): prezentace dosavadních výsledků v semináři formou krátkého vystoupení a diskuze nad edičními problémy textu.  

Definitivní příprava textu k vydání bude probíhat v letním semestru.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Na četné dotazy upozorňujeme: DO SEMINÁŘE SAMOZŘEJMĚ PŘIJÍMÁME NOVÉ STUDENTY I OD LETNÍHO SEMESTRU!

Seminář sleduje dvojí cíl:

Studenti bakalářského a magisterského studia by v jeho rámci měli získat základní teoretické povědomí o možných přístupech k textu. Především by si ale měli osvojit základní praktické dovednosti potřebné pro odbornou ediční a textovou přípravu česky psaného beletristického textu.

Za tímto účelem si vyberou vhodný text (buď podle nabídky připravené vyučujícími, nebo na základě vlastního zájmu, např. ve vztahu k zadané bakalářské či diplomové práci), který samostatně připraví podle dohodnutých edičních zásad k vydání. Mělo by jít o text z 19. století nebo z počátku 20. století (do roku 1918), rozsahem o povídku nebo kratší novelu. Soubor takto vznikajících textů by vytvořil tematicky jednotný soubor povídek (např. "fantastická próza 19. století", "povídky české dekadence", "zábavná a exotická povídka před sto lety"), který by posléze vyšel knižně.

Připravené texty, které by nebylo možné do knihy zařadit, by mohly být publikovány elektronicky, např. v Elektronické knihovně Ústavu.

Seminář se nebude konat soustavně, program pro zimní semestr bude následující: 1. třetina semestru (zhruba první 4 týdny): seznámení s možnými edičními přístupy a postupy, výběr vhodného textu. 2. třetina semestru: samostatná práce s textem, konzultace s vyučujícími. 3. třetina semestru (zhruba poslední 4 týdny): prezentace dosavadních výsledků v semináři formou krátkého vystoupení a diskuze nad edičními problémy textu.

Definitivní příprava textu k vydání bude probíhat v letním semestru.