Charles Explorer logo
🇬🇧

Language and Style of a Translation

Class at Faculty of Arts |
ABO500153

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické okruhy1. Lingvistika a překlad.2. Překlad jako první interpretace textu.3. Subjekt/y překladu.4. Čas a prostor překladového textu; typy  překladu.5. Pojem ekvivalence.6. Struktura překladového textu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kursu je podat základní obecné informace o překladu jako specifické lingvistické operaci. Seminář se soustřeďuje na hlubší poznání vybraných okruhů problematiky překladového textu.

Východiskem je přitom práce s jazykovým materiálem českým a anglickým (dobrá znalost angličtiny je nezbytná). Součástí práce v semináři je také sledování jazykové kultury současných českých překladů a případně i vlastní překladatelské pokusy (překladatelská řešení zajímavých jevů, překlady kratších problematických textů atd.).