Charles Explorer logo
🇬🇧

Literacy: A School Perspective

Class at Faculty of Arts |
ABO500155

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pojem gramotnosti a jeho podtypy, vývoj pojmu gramotnost, funkční gramotnost

Čtenářská gramotnost

Mezinárodní výzkumy gramotnosti

Rozvoj gramotnosti, nejvýznamnější faktory v rámci rodiny a školy

Čtenářská a funkční gramotnost vs. RVP, maturitní zkouška

Gramotnost a výuka cizího jazyka, jazykové zkoušky v čj

Testování gramotnosti

Analýza učebnic a dalších materiálů pro české žáky

Analýza učebnic pro cizince

Tvorba textů pro rozvoj čtenářské gramotnosti

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět představuje vývoj pojmu gramotnost, jeho chápání v současném světě a v současné škole. Zaměří se na rozbor mezinárodních výzkumů gramotnosti i na domácí prostředí, na vlivy, určující rozvoj gramotnosti v rodině i ve škole a na možnosti testování čtenářské gramotnosti.