Charles Explorer logo
🇬🇧

Vocabulary as Language-Based View of the World

Class at Faculty of Arts |
ABO500156

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář představí klíčová slovníková díla, která využívají onomaziologického principu k řazení hesel a specifického zpracování významu slov / pojmů, resp. konceptů, jakými jsou např. rodina, vlast, domov, svoboda apod. V kontextu zahraničních lexikografických přístupů (např. angl.

Rogetův tezaurus, Wordnet) i přístupů českých onomaziologických slovníků (Český slovník věcný a synonymický, Tezaurus jazyka českého) bude kladen důraz na metodologii, na které se zakládají ruské slovníky Russkij ideografičeskij slovar a Slovjanskije drevnosti a polský Słownik stereotypów i symboli ludowych.