Charles Explorer logo
🇬🇧

Josef Jungmann and his circle

Class at Faculty of Arts |
ABO500159

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Jungmann: mládí, působení v Litoměřicích.

2.  Jungmann: literární překlady (Atala, Ztracený ráj).

3. Jungmann a Marek, Markova Logika.

4.  Jungmann: Slovesnost.

5.  Jungmann: Historie literatury české.

6. Pravopisné spory.

7.  Jungmann: Slovník.

8.  Jungmann: Zápisky.

9. Čelakovský.

10. Šafařík.

11. Hanka.

12. Preslové.

13. RKZ.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář seznamuje studenty s literárním i jazykovědným dílem Josefa Jungmanna a jeho nejbližších spolupracovníků.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.