Charles Explorer logo
🇬🇧

Beginning of the Czech National Revival

Class at Faculty of Arts |
ABO500160

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.  Vídeňské počátky českého národního obrození, dílo Maximiliána Šimka.

2. Vídeňské počátky českého národního obrození, dílo Zlobického a Spurného.

3. Raně obrozenské obrany češtiny (Rulík, Thám).

4. František Jan Vavák.

5. Václav Matěj Kramerius a jeho noviny.

6. Jiljí Chládek, česká výuka pastorální teologie, kazatelství.

7. František Vladislav Hek.

8. František Jan Tomsa.

9. František Faustin Procházka.

10. Jakub Jan Ryba.

11. Antonín Jaroslav Puchmajer.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář seznamuje studenty s předpoklady a počátky národního obrození, s nejdůležitějšími dobovými díly, žánry a osobnostmi.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.