Charles Explorer logo
🇬🇧

Actual Issues in Language Culture

Class at Faculty of Arts |
ABO500161

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář na základě četby vybraných studií představí aktuální teoretické i praktické otázky široce vymezené oblasti jazykové kultury související s jejím hlavním praktickým úkolem: poskytovat uživatelům jazyka spolehlivé informace o podobě (aktuálním rozsahu) standardní/prestižní variety českého národního jazyka. Ve světle měnící se společenské situace (postoje uživatelů k práci lingvistů orientované směrem k nim) a podstatně změněné situace v lingvistice jako vědě (dostupnost jazykových korpusů, mnohostranné využití různých empirických metod výzkumu) se seminář bude postupně zabývat otázkami útvarového rozvrstvení českého národního jazyka, otázkou normy a noremnosti v jazyce, způsoby empirického zkoumání normy, otázkami kodifikace a její prezentace směrem k veřejnosti atp.