Charles Explorer logo
🇬🇧

Vernacular in the Czech Republic

Class at Faculty of Arts |
ABO500164

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V rámci semináře se nejprve seznámíme s metodami sociolingvistického výzkumu. Pro následné analýzy pak použijeme přepsané nahrávky neformálních lingvistických rozhovorů z Prahy, Českých Budějovic a Hradce Králové.

Na základě literatury o mluvě v těchto městech si pak stanovíme jevy, které budeme dále v těchto nahrávkách analyzovat. Analýzy budou prováděny důsledně variacionistickou metodologií.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zaměřuje na neformální projevy českých mluvčích na různých územích České republiky.