Charles Explorer logo
🇬🇧

Critical Analysis of Discussions on Culture of Language

Class at Faculty of Arts |
ABO500165

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři budeme metodami blízkými kritické analýze diskurzu rozebírat vybrané příspěvky do diskusí o české jazykové kultuře ve 20. století.