Charles Explorer logo
🇬🇧

Readings from Applied Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500167

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tématické okruhy:

1.      Lexical approach in SLA

2.      Social aspects of SLA acquisition

3.      Classroom SLA acquisition

4.      Teaching Grammar in SLA Classrooms

5.      The L2 user and the native speaker

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V tomto volitelném semináři budeme společně číst několik teoretických textů, které se zabývají otázkami aplikované lingvistiky se zvláštním zohledněním problematiky jazykového vyučování. Cílem je podnítit kritickou diskusi o nejnovějších poznatcích z této oblasti a zároveň trénovat schopnost číst teorii, rozumět jí a diskutovat o ní.