Charles Explorer logo
🇬🇧

Communication with Children

Class at Faculty of Arts |
ABO500168

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zabývá komunikací mezi dítětem a dospělými z hlediska dospělých účastníků. Soustřeďuje se na komunikaci s dětmi ve věku do cca 6 let, v případě zájmu zúčastněných i na děti starší.

Probírána je např. tzv. řeč orientovaná na dítě, komunikace ve vybraných komunikačních situacích (např. u lékaře, v mateřské škole, při sportu), komunikace o vybraných náročných tématech, komunikace s dětmi se specifickými potřebami, jazykové aspekty televizních, rozhlasových atp. pořadů orientovaných na děti, jazyková stránka časopisů a vybrané literatury pro děti nebo ediční zpracování literárních děl určených dětem.