Charles Explorer logo
🇬🇧

Critical Moments in Czech Literature after 1945

Class at Faculty of Arts |
ABO500171

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se soustředí na vybraná díla, časopisy, nakladatelství a další literární instituce po roce 1945 ve chvíli jejich střetu s dobovými estetickými normami.