Charles Explorer logo
🇬🇧

The Theory of Literature for Teachers

Class at Faculty of Arts |
ABO500185

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na problematiku literární teorie v kontextu vyučování literatury na střední škole. Předpokladem je, že absolventi bakalářského studia prošli základním kursem Poetiky poezie, prózy a dramatu, cílem semináře Teorie literatury pro učitele pak je prohloubit získané literárně-teoretické nástroje a "nasvítit" je z pohledu učitele literatury.

Úkolem semináře je osvětlit potřebu základních literárně-teoretických nástrojů nejen pro výuku literatury a také ukázat možnosti jejich srozumitelného zprostředkování žákům.