Charles Explorer logo
🇬🇧

Chapters from Czech Lyrics 30s of the 20th Century

Class at Faculty of Arts |
ABO500190

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Název kurzu:

Sondy do české lyriky třicátých let 20. století  

Charakteristika kurzu:

Seminář se v několika vybraných sondách pokusí zmapovat projevy různorodých lyrických postupů u generačně spřízněných tvůrců, které vykrystalizovaly v průběhu třicátých let 20. století jednak jako projevy proměn avantgardní poetiky, jednak jako svébytné pokusy o individuální aktualizaci básnických východisek. Seminář se bude opírat o četbu a analýzu vybraných textů lyrické produkce na pozadí soudobé kritické reflexe a v konfrontaci s pozdějším literárněhistorickým uchopením.  

Podmínky pro získání atestace

Aktivní účast v semináři, průběžné vypracovávání zadaných úkolů.  

Požadované vstupní znalosti

Seminář je určen pro studenty magisterského studia.  

Tematické okruhy 1)      Josef Hora (Tvůj hlas, 1930) 2)      Jaroslav Seifert (Jablko z klína, 1933) 3)      František Halas (Tvář, 1931) 4)      Vladimír Holan (Vanutí, 1932) 5)      Jan Zahradníček (Jeřáby, 1933) 6)      Václav Renč (Studánky, 1935) 7)      František Hrubín (Zpíváno z dálky, 1933)  

Základní literatura:

Dějiny české literatury IV. Victoria Publishing, Praha 1995.

Lexikon české literatury A-Ž. Academia, Praha 1985-2008.

Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál (V. Papoušek a kol., Academia, Praha 2014)  

Vybraná doporučená literatura:

Ad 1)

Píša, A. M.: In: Třicátá léta (Praha 1971)

Šalda, F. X: In: Kritické glosy k nové poezii české (1939)

Králík, Oldřich.: In: Osvobozená slova (Praha 1995)

Kalista, Zdeněk: In: Tváře ve stínu (1969)  

Mourková, Jarmila: Josef Hora (1981)

Pešat, Zdeněk: In: Dialogy s poezií (1985)

Pešat, Zdeněk: In: Tři podoby literární vědy (1998)

Vaněk, Václav: In: Kubíček, T.; Wiendl, J.: Víra a výraz (2005)  

Ad 2)

Černý, Václav: In: Tvorba a osobnost I. (1992)

Hora, J.: In: Poezie a život (1959)

Píša, A. M.: In: Třicátá léta (1971)

Šalda, F. X.: Šaldův zápisník 5, 1933/34

Šalda, F.X.: O nejmladší poezii české (in Studie z české literatury 1961)

Václavek, Bedřich: In: Kritické stati z třicátých let (1975)  

Pešat, Zdeněk: Jaroslav Seifert (1991)

Brabec, Jiří: In: Panství ideologie a moc literatury (2009)  

Ad 3)

Černý, Václav: In: Tvorba a osobnost I. (1992)

Fučík, Bedřich: In: Čtrnáctero zastavení (1992)

Hora, Josef: In: Poezie a život (1959)

Píša, A. M. In: Třicátá léta (1971)

Šalda, F. X.: In: Kritické glosy k nové  poezii české (1939)  

Červenka, Miroslav: In: Struktura a smysl literárního díla (1966)

Kundera, Ludvík: František Halas (1999)

Pešat, Zdeněk: In: Dialogy s poezií (1985)

Richterová, Sylvie: In: Slova a ticho (1991)  

Ad 4)

Hora, Josef: In: Poezie a život (1959)

Píša, A. M.: In: Třicátá léta (1971)

Šalda, F. X.: In: Kritické glosy k nové poezii české (1939)  

Červenka, Miroslav: In: Styl a význam (1991)

Justl, Vladimír: Holania (2010)

Kožmín, Zdeněk: In: Studie a kritiky (1995)

Opelík, Jiří: Holanovské nápovědy (2004)

Trunečka, Michal: Česká literatura 48, 2000, č. 5.  

Ad 5)

Fučík, Bedřich: In: Kritické příležitosti II (2002)

Fučík, Bedřich: In: Píseň o zemi (1994)

Šalda, F. X.: In: Kritické glosy k nové poezii české (1939)  

Bednářová Jitka; Trávníček, Mojmír: Doslov. In: J. Z.: Básně (2001)

Kubíček, T.; Wiendl, J. (eds.): Víra a výraz (sb. 2005)

Rotrekl, Zdeněk: In: Skrytá tvář české literatury (1991)

Wiendl, Jan: In: Vizionáři a vyznavači (2007)

Zejda, Radova: Byl básníkem (2004)  

Ad 6)

Šalda, F. X.: Šaldův zápisník 8, 1935/36

V. Hrbek (Z. Kalista): Lumír 62, 1935/36

Václavek, Bedřich: Index 1935

Vodička, Timotheus: Řád 1936  

Med, Jaroslav: In: Spisovatelé ve stínu (1995)

Rotrekl, Zdeněk: In: Skrytá tvář české literatury (1991)

Vojvodík, Josef: Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy 1(1993)  

Ad 7)

A.N. (= A. Novák): Lidové noviny 26. 11. 1933

Šalda, F. X.: Šaldův zápisník 6, 1933/34

Vyskočil, Albert: In: Kritikova cesta (text Dva básníci) (1998)  

Brabec, Jiří: In: F. Hrubín: Zpíváno z dálky (1967)

Čtyři studie o F. Hrubínovi (sb., 1960)

Karlíková, Věra: In: Jak číst poezii (1963)

Závada, Vilém; Opelík, Jiří: Krajina rodu v díle F. Hrubína (1970)