Charles Explorer logo
🇬🇧

The Topic of History in Czech Literature in 19th and 20th Centuries

Class at Faculty of Arts |
ABO500191

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Návrhy na texty v ZS:

Václav Kliment Klicpera: Točník

Karel Hynek Mácha: Křivoklad

Josef Kajetán Tyl: Dekret kutnohorský

Prokop Chocholoušek: Jan Pancéř

Josef Jiří Kolár: Pražský žid

Jaroslav Vrchlický: Rabínská moudrost

Aloius Jirásek: Psohlavci

Alois Jirásek: Ztracenci

Zikmund Winter: V pasti

Zikmund Winter: Rozina sebranec

Josef Svatopluk Machar: V záři helénského ohně + Jed z Judey

Jiří Mahen: Janošík

Viktor Dyk: Krysař

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se soustředí k historické tematice v nové české literatuře, především se zaměří na prózu a drama. Bude sledovat proměny žánru jednak v kontextu literárním, jednak kulturním a sociálním od národního obrození po současnost.

V zimním semestru to bude literatura od 20. let 19. století do roku 1918.