Charles Explorer logo
🇬🇧

Great LPs of the 1960s Era: The Semantics of Rock Music within the Field of Cultural History

Class at Faculty of Arts |
ABO500196

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

První dvě sezení budou věnována přehledovému výkladu sémantizace rockové hudby v  kontextu kulturní historie 60. let, a otázkám kanonizace ve smyslu formulování závěrů o velikosti či vlivu.

Poté se kurz bude - formou skupinových vstupních interpretací a jejich následného seminárního rozvíjení - věnovat následujícím klíčovým deskám 60. let:

Bob Dylan: Highway 61 Revisited (1965)

Beach Boys: Pet Sounds (1966)

Doors: The Doors (4. 1. 1967)

Jefferson Airplane: Surrealistic Pillow (únor 1967)

Velvet Underground: The Velvet Underground & Nico (12. 3. 1967)

Jimi Hendrix: Are You Experienced? (12. 5. 1967)

Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1. 6. 1967)

Frank Zappa and the Mothers of Invention: We're Only in It for the Money (4. 3. 1968)

Rolling Stones: Beggars Banquet (6. 12. 1968)

King Crimson: In the Court of the Crimson King (10. 10. 1969)

David Bowie: Space Oddity (4. 11. 1969)

Neil Young: After the Gold Rush (1970)

Budou analyzovány jednotlivé sémantické složky rockového "sdělení" a ty budou zohledněny ve vztahu k ucelené představě témat generovaných širokou produkcí dobové světové popkultury. Metodologickým klíčem bude aplikovaný koncept Bourdieuova kulturního pole a habitu jakožto systému dispozic struktur, které toto pole utvářejí.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se bude zabývat 12 rockovými LP deskami, které jsou obvykle vnímány jako silně vlivové a určující mezníky vývoje rockové hudby a kultury jako klíčového komponentu světové populární kultury 60. let 20. století. Seminární formou bude analyzován sémantický obsah jednotlivých složek (hudba, text, vizuální podoba obalu LP, videa či záznamy živých verzí, mediální vystoupení apod.) z hlediska sdělení, jimiž tyto desky či písně utvářejí diskurs popkultury 60. let a zakládaji způsoby generování postojů, přístupů či stylů traktování určitých témat, jež se z dnešního pohledu jeví jakožto "typická" právě pro éru 60. let.