Charles Explorer logo
🇬🇧

The essentials of rythm and semantics of lyrical verse

Class at Faculty of Arts |
ABO500198

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní tematické okruhy: 1) K. H.

Mácha: Ohlas písní národních (Ani Labuť ani Luna aj). znělky (Jest pěvcův osud světem putovati aj.), výběr z básní, případně vybraný text z Máje (2. zpěv) 2) O. Březina: Večerní modlitba, Svítání na západě, Kolozpěv srdcí (viz Básně) 3) A.

Sova: Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy 4) J. Deml: Moji přátelé (výběr) 5) Ch.

Baudelaire: Vztahy, Exotický parfém (překlad K. Čapka) 6) J. A.

Rimbaud: Samohlásky (překlad V. Nezvala) 7) S.

Mallarmé: Mořský vánek, Zvoník 8) V. Nezval: Abeceda, Týden v barvách (výběr, Pantomima), Premier plan (Menší růžová zahrada) 9) J.

Zahradníček: Užovka (Jeřáby) 10) V. Holan: Triumf smrti - Neotvírej se, Sezame (úryvek), Náměsíčný (Jeskyně slov)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento jednosemestrální kurs semestrální kurz bude navazovat na přednášku a seminář poetiky poezie a budou se v něm nadále prohlubovat na vybraných textech znalosti potřebné při analýze básnického textu, tedy rytmus verše (rytmus a metrum, eufonie, vztah rytmu a sémantiky) a sémantika verše (básnické figury a tropy,jejich vazby a utváření v motivické výstavbě a kompozici atd.) Od deskripce básnických prostředků a postupů se bude přecházet k pochopení a pojmenování jejich funkce v jednotlivých básnických textech, tedy o postižení jejich podílu na utváření smyslu básně, to znamená k pokusu o interpretaci vybraných básnických textů. Texty jsou vybrané z české a francouzské poezie 19. a 20. století a jejich výběr bude upřesněn po dohodě se studenty průběhu semináře.