Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Orthographic Standard

Class at Faculty of Arts |
ABO500200

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Psaní a čtení, písmo, grafika. Písemná komunikace (psaný jazyk).

Podstata pravopisu, požadavky na něj kladené. Podstata a funkce interpunkce.

Charakteristika českého pravopisu a interpunkce. Postoje k pravopisu.

Novodobá historie české pravopisné kodifikace. Současná česká pravopisná kodifikace a její slabá místa.

Pravopisné příručky kodifikační a prakticky zaměřené. Grafická adaptace přejatých slov.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmětem semináře je studium významných odborných textů z oblasti teorie českého pravopisu a ortografické kodifikace. Zaměříme se také na nejnovější popisy české grafické soustavy.

Výuka probíhá převážně formou diskuse nad předem nastudovanou odbornou literaturou.