Charles Explorer logo
🇬🇧

Functional Word-Formation

Class at Faculty of Arts |
ABO500202

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Získání atestace je opřeno o samostatnou práci. ( Příp. doplněnou absolvováním nepovinných kursů zvolených jazyků. Důraz se klade na recepční složku komunikace (čtení s porozuměním) a na zvládnutí zákl. slovní zásoby odborného vyjadřování a základu gramatiky (zvl. z kontrastivního úhlu pohledu).