Charles Explorer logo
🇬🇧

Analysing Czech Texts of 16th and 17th Centuries

Class at Faculty of Arts |
ABO500203

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Jazyková situace v 16.-17. st., gramatografie, lexikografie, biblistika

Kulturní expanze češtiny v 16.-17. st., kontakt s jinými jazyky

Počátky knihtisku u nás, autorita tiskařů, výstřední tiskaři a autoři

Specifické rysy starých tisků, problémy zkoumání (otázka vokalické kvantity, velkých písmen) Pravopis a grafická stránka dobových textů;

Rozbor charakteristických gramatických jevů v dobových textech

Slovní zásoba dobových textů

Styl dobových textů; problémy historické stylistiky

Problém historické dialektologie

Exulantské tisky 17. st., zejm. Komenský

Jazyková analýza vybraných dobových textů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen na představení a analýzu češtiny 16. a 17. století ve vybraných textech různých stylů, a to s využitím poznatků získaných v kurzu vývoje jazyka a historické mluvnice a na pozadí dalších dobových, kulturních, sociálních a jazykových souvislostí.