Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Generative Grammar

Class at Faculty of Arts |
ABO500204

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Základní pojmy syntaxe.

Ukázka generativní analýzy. Základní pojmy syntaktické struktury v GG. 2.

Vývojové fáze generativní gramatiky.Generativní gramatika v kontextu dějin lingvistiky 20. století. 3. Ideová východiska a pilíře GG.

Univerzální gramatika a osvojování jazkyka. Kritika generativní gramatiky. 4.

Syntaktické struktury. 5. Teorie principů a parametrů.

Univerzální gramatika. Government and Binding. 6.

Minimalismus. T-model jazyka.

Syntaktická analýza. 7. Případové studie na českém jazykovém materiálu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je uvedením do pilířů a vývoje generativní gramatiky, jednoho z hlavních teoretických rámců popisujících gramatický systém přirozeného jazyka, a to od 50. let 20. století po současnost. Seminář studenty seznamuje s vývojovými fázemi generativní gramatiky a se základními pojmy tohoto přístupu (generativní procedura, bezprostřední složka, T-model, hlava, fráze, operace merge a move aj.).

Seminář se zaměřuje na vysvětlení ústředních principů generativismu a na představení základních větných struktur analyzovaných v generativním rámci (konkrétně v období Syntaktických struktur a v minimalismu). Kurz vede studenty k porozumění generativním odborným textům z hlediska teoretického, metodologického i výkladového.

Studijní materiály k semináři budou k dispozici v aplikaci Moodle UK.