Charles Explorer logo
🇬🇧

Lexicography

Class at Faculty of Arts |
ABO500206

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžně navrhovaná obecná témata:

1. Slovníky a slovníkové zdroje, typologie slovníků

2. Makrostruktura a mikrostruktura slovníku

3. Jak vzniká slovník: lexikografické zásady versus lexikografická praxe

4. Nové trendy v lexikografii

5. Analýza vybraných slovníků (historické slovníky, Jungmannův slovník, speciální slovníky)

6. Speciální lexikologické problémy a jejich aplikace v lexikografii: lexikální význam; zpracování homonymie a polysémie ve slovnících

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři se studenti seznámí se základními typy slovníků a s vybranými slovníky českými, případně i zahraničními, dále s výstavbou slovníkových hesel a s tradičními i novými postupy při tvorbě slovníků. Obecné poznatky budou využity při kritických sondách do různých slovníků a v analýze vybraných problémových okruhů synchronní a částečně i diachronní lexikografie.