Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Ethnolinguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500209

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář má ukázat základní obrysy dnešní (zejm. slovanské) etnolingvistiky, s důrazem na polskou kognitivní etnolingvistiku v užším i širším pojetí, tj. jednak se zaměřením na slovesný folklor (tradiční i moderní), jednak obecně na vztah jazyka a kultury. V centru pozornosti bude při tom pojem magického obrazu světa a opozice sacrum - profanum.

Podle zájmu studentů a dohody lze tuto linii semináře zaměřit více buď na užší, nebo širší a obecnější pojetí etnolingvistiky: lze se orientovat na jeden problém či metodu (např. na lublinskou etnolingvistiku, četbu teoretických textů z tohoto okruhu a zpracovávání hesel ve fiktivním etnolingvistickém slovníku na základě lublinských metod - viz níže) , anebo do šířky, tj. získat přehled o určitých metodách, o různých oblastech folklorních textů, o specifice jednotlivých folklorních  žánrů (tradičního i moderního folkloru)  a jejich místě v (českém) jazykovém obrazu světa: pranostika, hádanka, pohádka...; dětský folklor; městská legenda, vtipy ap.

Kromě toho se budeme věnovat společnému projektu (tj. shromažďování, analýze a interpretaci českého materiálu z vybraného okruhu s použitím etnolingvistických metod). Ten se bude týkat jazykového ukotvení rituálů a magické sémiotiky provázející dnešní slavení svátků (zejm. Vánoc) - proběhne také podle postupné dohody s účastníky semináře a na základě společného vymezení.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář má ukázat základní obrysy dnešní (zejm. slovanské) etnolingvistiky, s důrazem na polskou kognitivní etnolingvistiku v užším i širším pojetí, tj. jednak se zaměřením na slovesný folklor (tradiční i moderní), jednak obecně na vztah jazyka a kultury. V centru pozornosti bude při tom pojem magického obrazu světa a opozice sacrum - profanum.

Kromě studia základní literatury se budeme věnovat společnému projektu (tj. shromažďování, analýze a interpretaci českého materiálu z vybraného okruhu s použitím etnolingvistických metod). Ten se bude týkat jazykového ukotvení rituálů a magické sémiotiky provázející dnešní slavení svátků (zejm.

Vánoc).