Charles Explorer logo
🇬🇧

Language in Film

Class at Faculty of Arts |
ABO500211

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Místo jazyka ve struktuře filmu.

Protiklad analogie a konvence v užívání jazyka ve filmu.

Funkce jazyka ve filmu.

Filmy bez jazyka, filmy bez srozumitelného jazyka, filmy s umělým jazykem.

Jazyk v němém filmu.

Vývoj užívání nápisů v němém filmu.

Změny struktury filmu v době přechodu ke zvuku.

Nápisy ve zvukovém filmu.

Řeč v obraze a mimo obraz.

Podoby komentáře ve filmu.  

V případě nutnosti distanční výuky bude seminář realizován online prostřednictvím platformy Zoom.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Volitelný seminář je určen studentům, kteří mají zájem o problematiku multimodálních komunikátů a vztahů mezi verbální a neverbální komunikací. Seminář bude věnován teoretickým a historickým aspektům účasti verbálního jazyka ve filmu a rozboru různých podob této účasti na základě audiovizuálních ukázek.