Charles Explorer logo
🇬🇧

Language and Interaction

Class at Faculty of Arts |
ABO500213

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Komunikace (Claude Elwood Shannon)

Výraz - apel - zobrazení (Karl Bühler)

Funkce jazyka (Roman Jakobson)

Metakomunikace (Paul Watzlawick)

Promluva (Émile Benveniste)

Užití (Ludwig Wittgenstein)

Performativ (John Langshaw Austin)

Mluvní akt (John Roger Searle)

Konverzační maximy (Herbert Paul Grice)

Ideologie (Valentin Nikolajevič Vološinov)

Intertextovost (Michail Michajlovič Bachtin)

Diskurz (Michel Foucault)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Teorie jazykové interakce (jazykového jednání) je budována na poznatcích, které mají svůj původ nejen v jazykovědě, ale také v sociologii, psychologii, filozofii a kulturní antropologii. Prostřednictvím vybraných pojmů se studenti seznámí s klasiky myšlení o jazykové interakci.

Hlavní pozornost bude v tomto kurzu věnována přístupům jazykovědným, filozofickým a psychologickým. (Na kurz Jazyk a interakce navazuje kurz Interakce, jazyk a společnost, který se zaměřuje na přístupy sociologické a kulturněantropologické.)