Charles Explorer logo
🇬🇧

Old Grammars of Czech

Class at Faculty of Arts |
ABO500214

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studenti/studentky se seznámí s obsahem a itencemi gramatik češtiny v 16. a 17. století na základě společné komentované četby jejich textů (komentovat bude vyučující i vyučovaní, žádoucí je aktivní účast na základě domácí přípravy). Postupovat se bude chronologicky od tzv. náměšťské mluvnice k mluvnici Václava Jana Rosy.

Během semestru vystoupí každý/každá se stručným referátem na některé z rozšiřujících témat: evropská gramatická tradice, starověká metrika, slavizmus apod. (na výběru témat se dohodneme podle toho, kolik se nás sejde a čím se kdo už zabýval). Společná četba se bude týkat textů českých i latinských - proto je dobré vyzbrojit se pro účast v semináři aspoň povšechnou znalostí jazyka starých Římanů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti/studentky se seznámí s obsahem a itencemi gramatik češtiny v 16. a 17. století na základě společné komentované četby jejich textů. Během semestru vystoupí se stručným referátem na některé z rozšiřujících témat.