Charles Explorer logo
🇬🇧

Etymology

Class at Faculty of Arts |
ABO500215

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Předmět etymologie

2. Vývoj etymologického bádání

3. Rekonstrukce prajazyků, historickosrovnávací metoda

4. Hláskové změny

5. Historická morfematika a slovotvorba

6. Změny psychologické povahy (zpětné tvoření, lidová etymologie, kontaminace)

7. Významové změny

8. Tabu v etymologii

9. Druhy slovních shod, výpůjčky

10. Etymologie a kulturní historie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se věnuje jazykovým jevům, které je třeba brát v etymologii v úvahu (formální, významové změny, změny psychologické povahy, druhy slovních shod ap.). Jeho cílem je zpřístupnění etymologické literatury studentům a prohloubení znalostí, které studenti dosud získali v historických disciplinách.