Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Life and Institutions

Class at Faculty of Arts |
ABO500219

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické okruhy:

Výuka reálií, cíle a možnosti

Výběr témat, plánování lekce

Pojetí reálií v  učebnicích

Orientace v České republice (zeměpis, doprava, počasí, historie)

Komunikace (verbální a neverbální komunikace; komunikace na úřadě; telefon, email, pošta)

Společnost (etiketa, denní režim, státní svátky, náboženství)

Volný čas (kultura, sport, dovolená)

Veřejné instituce (zdravotnictví, policie, vzdělávací systém, sociální zabezpečení, politický systém)

Nákupy a služby (měna, váhy a míry, zkratky, orientační ceny zboží; restaurace, taxi, kadeřnictví, čistírna, bydlení

Pracovní prostředí (pracovní doba, etiketa v zaměstnání, dovolená, nemoc, tykání a vykání)

Poradenství pro cizince

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři si představíme možnosti prezentace českých reálií při vyučování cizinců, výběr vhodných témat a jejich zpracování, přípravu pracovních listů, pojetí reálií v různých učebnicích češtiny pro cizince a využití dalších pomůcek.