Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Cognitive Linguistics Texts

Class at Faculty of Arts |
ABO500221

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Diskuse o kolektivní monografii I. Vaňkové a kol. (2005).

Přístup k metafoře v americké kognitivní lingvistice - monografie G. Lakoffa a M. Johnsona (2002), G. Lakoff (2006) - vybrané kapitoly.

Kognitivní věda a kognitivní lingvistika, viz P. Thagarda a I. Vaňková a kol. (2005).

Jazykový obraz světa - četba polských prací, viz seznam literatury.

Charakteristika českých kognitivních přístupů k jazyku na základě diskuse o příspěvcích v časopisech a sbornících s kognitivnělingvistickou tematikou.

Možnosti didaktických aplikací kognitivní lingvistiky, viz studie v The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics (2007) a L. Janda (2004).

Závěry: souvztažnosti jednotlivých témat a metodických přístupů.  

Některým okruhům může být věnováno více seminářů, stejně tak může být program rozšířen o témata další.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zmapování hlavních tematických okruhů kognitivní a kulturně kognitivní lingvistiky prostřednictvím četby reprezentativní odborné literatury. Porovnány budou přístupy americké kognitivní lingvistiky (G.

Lakoff, M. Johnson…) a polského kulturně orientovaného směru kognitivní lingvistiky (J.

Bartmiński, J. Panasiuk, S.

Niebrzegowska-Bartmińska…). V jednotlivých seminářích bude postupně věnována pozornost klíčovým pojmům kognitivních přístupů k jazyku: jazykovému obrazu světa, stereotypu, kategorizaci, metafoře, antropocentrismu a dalším v souladu se zájmy studentů.