Charles Explorer logo
🇬🇧

Language-Based View of the World

Class at Faculty of Arts |
ABO500222

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Práce v semináři je věnována jednak společnému studiu odborné literatury z oblasti kognitivně a kulturně zaměřené lingvistiky (anglické a polské), jednak analýze a interpretaci konkrétního českého jazykového materiálu, a to s ústředním tématem "člověk v jazykovém obrazu světa". Jde zejména o to, jak se v českém jazykovém obrazu světa ukazují emoce, intelekt, socialita, řečovost a morálka (jaká konceptuální schémata se zde uplatňují, jaké metafory, stereotypy, konotace, kulturně klíčová slova apod. utvářejí české pojetí těchto oblastí).

Témata jednotlivých seminářů vycházejí z individuálního zájmu studentů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je věnován studiu různých aspektů jazykového obrazu světa, kognitivně a etnolingvisticky orientovaných teorií významu a metod jeho zkoumání v souvislosti s konkrétním českým jazykovým materiálem (vztaženým zejm. k obrazu člověka - emoce, kognitivita, socialita, morálka).