Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech as a Foreign Language I

Class at Faculty of Arts |
ABO500224

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Uvedení do problematiky češtiny jako cílového jazyka

Nabývání znalosti cizího jazyka - předpoklady a přístupy

Základní řečové dovednosti, komunikační kompetence

Komunikace mluvená

Komunikace psaná

Poslech s porozuměním

Četba

Historie výuky cizích jazyků, přehled vyučovacích metod

Komunikační metoda a komunikativnost

Stratifikace českého jazyka a její odraz ve výuce cizinců

Typologická charakteristika češtiny a její lingvodidaktické důsledky

Evropská jazyková politika, SERR, popisy úrovní

Učební materiály češtiny pro cizince  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednášky i semináře seznamují frekventanty předmětu se základy lingvodidaktické prezentace mateřského jazyka jako jazyka cizího; odborné poznatky i zkušenosti z vyučovací praxe jsou aplikovány na konkrétní problémy a otázky výuky češtiny pro cizince