Charles Explorer logo
🇬🇧

x

Class at Faculty of Arts |
ABO500229

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kurzu budeme studovat a analyzovat rozličné reprezentace Spojených států amerických v české literatuře a kultuře od druhé poloviny devatenáctého století po první světovou válku. Metodologicky budeme vycházet z kulturních studií a kritické teorie.

Posluchači se seznámí s konceptem "jiného" vypracovaným Edwardem Saidem a také s ostatními autory, kteří na něj metodologicky navazují (Todorova, Wolff). Využijeme též současné studie konceptualizující problém reprezentace v literatuře.

V kurzu se zaměříme na mapování dis/kontinuit v literárních reprezentacích USA. Zajímat nás bude zobrazení jak samotných Američanů, tak původních obyvatel, černochů i Čechů žijících v Americe.

Budeme si všímat též obrazu USA jako "země svobody", "země dolaru" apod. Psaní o Spojených státech amerických má v české literatuře dlouhou tradici, která sahá do druhé poloviny devatenáctého století k Josefu Václavu Sládkovi a dalším autorům.

Hlavním primárním zdrojem pro analýzu proto budou literární texty (Havlasa, Albieri, Kuděj ad.), cestopisy (Sládek, Kořenský, Štolba, Herites), esejistika (Humpál-Zemanová), případně též vědecký diskurz (Štorch). Pozornost bude také věnována vytváření mýtu Divokého západu v české pop-kultuře (např. edice zábavných knížek F.

Kytky). Konkrétní primární texty, které budou předmětem analýzy, stanovíme na počátku kurzu.