Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language and Language Corpus (2nd cycle - group A)

Class at Faculty of Arts |
ABO500232

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen vážným zájemcům o praktické využívání korpusu (nikoli zájemcům o teoretické problémy korpusové lingvistiky). Klade si za cíl postupně seznámit studenty s korpusovým manažerem a s jazykovým materiálem korpusu SYN2000.

Hlavním cílem je ukázat studentům lingvistických oborů výhody práce s korpusem a naučit je využívat korpus pro jejich vlastní lingvistickou práci. Osa předmětu je opřena o jazykové roviny a základní obeznámenost s nimi předpokládá.

Absolvování semináře korpusové lingvistiky je nepopiratelnou výhodou, není však podmínkou "sine qua non".