Charles Explorer logo
🇬🇧

Utopia and Dystopia in Czech Classical Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500233

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář obsáhne různé podoby uvažování a představ o budoucnosti, jak se utvářely v české literatuře od poloviny 19. do poloviny 20. století. Ukáže, jak myšlení o budoucnosti, zpočátku nahrazující (národní) společenský program, postupně klesalo v typ zábavné literatury. Proměnu utopické literatury bude sledovat také v kontextu světové literatury uvedeného období (E. Cabet, C. Flammarion, I. Erenburg, H. G. Wells a další).  

            Seminář se bude zabývat nejprve vznikem utopického myšlení v české společnosti v souvislosti s rokem 1848 (B. Bolzano, F. M. Klácel, A. Smetana).  

            Ve druhé části ukáže, jak důvěra v možnosti vědy a techniky formovala ve druhé polovině 19. století optimistické projekce budoucnosti (J. Arbes, J. Neruda).

            Ve třetí části bude sledovat rezonanci apokalyptických a antiutopických (dystopických) představ v souvislosti s náladami fin de siècle (J. Maria, G. Meyrink, K. H. Strobl, O. Theer a další).

            Ve čtvrté části si všimne vlny varovné sci-fi po první světové válce (J. Čapek, K. Čapek, J. Haussmann, E. Vachek a další).

            Konečně v páté části se bude věnovat poklesu utopické a dystopické  literatury v typ zábavné četby v době mezi světovými válkami (K. Hloucha, T. Hrubý, Č. Charous, J. Müldner, J. M. Troska a další).