Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected chapters from the Czech poetry of the 1930s

Class at Faculty of Arts |
ABO500237

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1)      Josef Hora (Tvůj hlas, 1930) 2)      Jaroslav Seifert (Jablko z klína, 1933) 3)      František Halas (Tvář, 1931) 4)      Vladimír Holan (Vanutí, 1932) 5)      Jan Zahradníček (Jeřáby, 1933) 6)      Václav Renč (Studánky, 1935) 7)      František Hrubín (Zpíváno z dálky, 1933)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se v několika vybraných sondách pokusí zmapovat projevy různorodých lyrických postupů u generačně spřízněných tvůrců, které vykrystalizovaly v průběhu třicátých let 20. století jednak jako projevy proměn avantgardní poetiky, jednak jako svébytné pokusy o individuální aktualizaci básnických východisek. Seminář se bude opírat o četbu a analýzu vybraných textů lyrické produkce na pozadí soudobé kritické reflexe a v konfrontaci s pozdějším literárněhistorickým uchopením.