Charles Explorer logo
🇬🇧

Prague in contemporary Czech and Czech-German literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500246

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

O vyučující  Jsem doktorandka v bohemistice a germanistice na Oxfordské univerzitě, a hostuji tento rok v Praze. Téma kurzu je taky téma mého doktorátu - těším se na nové interpretace textů, které mají základní význam pro můj projekt.   Poznámky -   Hlavní jazyk kurzu je čeština, seminář požaduje ale pasivní znalosti angličtiny: texty budu prezentovat v angličtině, ale v diskusi můžete vždycky mluvit česky. Některé texty jsou v němčině. -   Kurz je určen studentům v magisterském studiu, pro které je vypsán jako povinně volitelný, ale vítání jsou i bakalářští studenti, pro něž je kurz vypsán jako volitelný. -   Všechny texty budou posílány studentům emailem. Pokud se chcete zúčastnit, napište prosím email na adresu lucykduggan@gmail.com. -   V kurzu budeme diskutovat o úryvcích z románů anebo krátké texty. Doporučuji, abyste četli celé texty aspoň tří románů, zvlášť, pokud chcete odevzdat písemnou práci.   Témata a texty

1.   Úvod Diskuse o krátkých úryvcích z pražských textů a o prvních reakcích studentů na téma Praha.

2. Historické základy I: Literární Praha a české národní identita Texty: Josef Kajetán Tyl, ‘Jedno místo viděti je v Čechách’; Alois Jirášek, ‘Libušina proroctví’; Franz Grillparzer Libussa (úryvek)

3. Praha jako podzemní město: Daniela Hodrová Texty: Podobojí (úryvek), Perunův den (úryvek)

4. Historické základy II: Poetistická Praha Texty: Vítězslav Nezval, několik básní ze sbírky Praha s prsty deště

5. Hledání smyslu ve městě: Michal Ajvaz Texty: ‘Bílí mravenci’ (úryvek)

6. Historické základy III: Kafkova Praha Texty: ‘Beschreibung eines Kampfes’ (úryvek)

7. Trauma a vyprávění o Praze: Libuše Moníková Texty: Der Taumel (úryvek)

8. Město a autorský étos: Jan Faktor Texty: Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag (úryvek)

9. Historické základy IV: Praha v době socialismu Texty: Marie Majerová, ‘Barikády v předměstí’; Angelo Maria Ripellino, Magická Praha (úryvek)

10. Konec undergroundu: Jáchym Topol Texty: Sestra (úryvek)

11. Jak funguje město v literatuře? Jak nám mohou pomáhat teoretické přístupy? Texty: Alfred Thomas, Prague Palimpsest (úvod); Andrew Webber, Berlin in the Twentieth Century (úvod)

12. Studující prezentují texty Studující mohou navrhovat literární i odborné texty, které budeme diskutovat

13. Závěrečná diskuse

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Magická, stověžatá, matička Praha, město Franze Kafky, město tří národů - to jsou fráze, které se běžně používají v textech o Praze. Jak vypadá ale literární Praha, která se objevuje v současné české a českoněmecké literatuře? Jak pracují dnešní spisovatelé s ustálenými obrazy města? A jak fungují souvislosti mezi kulturní pamětí, kolektivní identitou a literárním psaním o městě? Seminář je zaměřen na interpretaci textů, ve kterých Praha hraje významnou roli.

Každý týden budeme číst krátké texty anebo úryvky z románů a diskutovat o zobrazení města.