Charles Explorer logo
🇬🇧

Grand discussions in literary criticism

Class at Faculty of Arts |
ABO500247

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Texty jsou ke stažení buď přes hyperlinky v bibliografických odkazech, nebo z moodlu http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4322., anebo bude řečeno jinak. Uvádím všechny texty diskusí; referáty budou o hlavních z nich podle počtu účastníků a jejich výběru. 1) Představení kursu a účastníků, rozdělení referátů

čtvrtek 8. 10. 2) "Generační" polemika (o stalinistické poezii a dogmatismu)

čtvrtek 15. 10.

Medek, Vladimír: Verš pro Stalina. Malá marginálie k tradicím a edicím naší poezie, Plamen 6, č. 1 (leden), 1964, s. 41-44.

Gruša, Jiří: Verš pro kočku, Literární noviny 13, č. 7 (15. 2.), 1964, s. 3.

Kolár, František J.: Nejsem ani básník..., rubrika Diskuse v ohlasech čtenářů, Literární noviny 13, č. 10, 1964, s. 5.

S dobrou pamětí a bez sentimentality. Kolem kulatého stolu o poezii a deformacích, besedovali Jiří Šotola, Laco Novomeský, Antonín Brousek, Antonín Jelínek, Plamen 6, č. 4 (duben), 1964, s. 145-148. [Zkrácený záznam redakční besedy, navazující mj. na články V. Medka (P, č. 1) a J. Gruši (LtN, č. 7).]

Kolár, František J.: Třicátá léta ve světle historické pravdy, Rudé právo 44, č. 119 (29. 4.), 1964, s. 2-4.

Taufer, Jiří: O dogmatismu naruby. Příspěvek k současným polemikám na témata literární a neliterární, Rudé právo 44, č. 150 (31. 5.), Nedělní příloha, 1964, s. 1-2.

čtvrtek 22. 10.

Diskusně o diskusi, diskuse Dušana Pokorného, Jiřího Šotoly, Felixe Vodičky, Milana Kundery, Miroslava Holuba, Ivana Kříže, Karla Kosíka a Jiřího Brabce, Literární noviny 13, č. 24 (13. 6.), 1964, s. 3-5.

Fojtík, Jan: O historické odpovědnosti, vědecké kritice, závaznosti hodnot i jiných otázkách. Kriticky k "Diskusně o diskusi", Rudé právo, 44, č. 176 (26. 6.), 1964, s. 2-4.

Taufer, Jiří: Poznámky k současným polemikám o včerejšku a dnešku, Rudé právo 45, č. 317 (14. 11.), 1964, s. 3-4 a Rudé právo 45, č. 318 (15. 11.), 1964, s. 1.

Brabec, Jiří; Holub, Miroslav; Pokorný, Dušan; Šotola, Jiří; Vodička, Felix: Odpověď na článek v Rudém právu, Rudé právo 45, č. 331 (28. 11.), 1964, s. 3.

Rozšiřující literatura

Jungmann, Milan: Literárky - můj osud. Kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi, Atlantis: Brno 1999. 2) O Nezvala

čtvrtek 29. 10.

Effenberger, Vratislav: Tragédie básníka Vítězslava Nezvala, Orientace 1, č. 4, 1966, s. 6-15, též in: Poezie a realita, Mladá fronta: Praha 1969, s. 252-263.

Blahynka, Milan: O Nezvala, Impuls 2, č. 1, 1967, s. 67-69.

Effenberger, Vratislav: Pokračování Nezvalovy tragédie, Orientace 2, č. 1, 1967, s. 76-78.

Blahynka, Milan: Tečka za polemikou, Impuls 2, č. 6, 1967, s. 468-469.

Brabec, Jiří: Blahynka a Nezval, Orientace 2, č. 4, 1967, s. 96-95.

Dostál, Vladimír: Spor o Nezvala, Kulturní tvorba 5, č. 46, 1967, s. 12.

Literatura

Nezval.

Effenberger, Vratislav: Realita a poezie. K vývojové dialektice moderního umění, Mladá fronta: Praha 1969.

Rozšiřující literatura

Blahynka, Milan: Deset let bez Nezvala?, O knihách a autorech, Čs. spisovatel: Praha 1968, s. 1-3.

Blahynka, Milan: Nezval trvá, Literární měsíčník 9, č. 4, 1980, s. 23-27.

Blahynka, Milan: Vítězslav Nezval, Československý spisovatel: Praha 1981.

Jungmann, Milan: Literárky - můj osud. Kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi, Atlantis: Brno 1999. 3) O Tvář 3a)

čtvrtek 5. 11. 

Havel, Václav: O umění (tak vůbec), odpověď v anketě Mladá literatura dnes, Plamen č. 7, 1965.

Šotola, Jiří: Výměna názorů a tak vůbec, Literární noviny 14, č. 36, 1965, s. 4.

Havel, Václav: Příspěvek k anatomii prózy, Literární noviny 14, č. 37, 1965, s. 5.

R. [= redakce]: Odpověď Jiřímu Šotolovi, Tvář, č. 7, 1965, s. 47.

Rozšiřující literatura

Jungmann, Milan: Literárky - můj osud. Kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi, Atlantis: Brno 1999. 3b)

čtvrtek 12. 11.

Trefulka, Jan: Tváří v tvář Tváři, Literární noviny 14, č. 42 (16. 10.), 1965, s. 5.

Mlynář, Zdeněk: Tváří v tvář politice, Kulturní tvorba 3, č. 45, 1965, s. 1, 4 a 5.

Trefulka, Jan: O liškách a záhumencích, Literární noviny 14, č. 49, 1965, s. 5.

Mlynář, Zdeněk: Právo a odpovědnost komunistického publicisty, Kulturní tvorba 3, č. 50, 1965, s. 1, 4 a 5.

Rozšiřující literatura

Jungmann, Milan: Literárky - můj osud. Kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi, Atlantis: Brno 1999. 4) O Halase II (v 70. letech)

čtvrtek 19. 11.

Šabouk, Sáva: Bloudění kolem skutečnosti básníka, Literární měsíčník 5, č. 8, 1976, s. 46-52.

Šabouk, Sáva: Bloudění kolem skutečnosti básníka, pokračování, Literární měsíčník 6, č. 1, 1977, s. 39-47.

Štoll, Ladislav: K osudům básnických odkazů, Tvorba, č. 6, 1978, s. 14-17.

Taufer, Jiří: Tápání estetikovo, Tvorba, č. 12 (22. 3.), 1978, s. 14.

Rozšiřující literatura

Dvořák, Jaromír: Básník a naděje [recenze Štollova Básníka a naděje], Literární měsíčník, č. 6, 1976, s. 39-42.

Bauer, Michal: Tíseň tmy. Halasovské interpretace po roce 1948, Akropolis: Praha 2005. 5) O Nesnesitelnou lehkost bytí a Milana Kunderu 5a) 26. 11.

Jungmann, Milan: Kunderovské paradoxy, in: Cesty a rozcestí, Londýn 1988; původně Obsah 20, č. 77, 1986, 135-162.

Chvatík, Květoslav: Hranice literárně-kritického psychologismu a normativismu, Svědectví 20, č. 79, 1986, s. 614-619.

Škvorecký, Josef: Několik poznámek ke "Kunderovským paradoxům" Milana Jungmanna: Svědectví 20, č. 79, 1986, s. 619-626. 5b)

čtvrtek 3. 12.

Král, Petr: Paradoxy kunderologů, Svědectví 20, č. 79, 1986, s. 626-630.

Bock, Ivo: Nad Jungmannovou kritikou, Svědectví 20, č. 79, 1986, s. 630-633.

Trefulka, Jan: Past na kritika, Obsah __, č. 4 (duben), 1987, 7 s.

Jungmann, Milan: Otvírání pasti na kritika, Obsah, září xx, 1987; též Svědectví 22, č. 83-84, 1988, s. 721-733. 5c) 10. 12.

Jungmann, Milan: Drzé čelo lepší než poplužní dvůr, Lidové noviny [1], č. 3 (březen), 1988, s. 16; též Antologie z Dějin české literatury…

Jungmann, Milan: Kunderovi obránci v ofsajdu, Literární noviny 17, č. 48 (27. 11.), 2006, s. 11.

Jungmann, Milan: Kunderův triumf po letech, Literární noviny 18, č. 4 (22. 1.), 2007, s. 11.

Knapp, Aleš: Psal Milan Jungmann na objednávku?, Literární noviny 18, č. 7, 2007, s. ___.

Jungmann, Mil

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Literární hodnota, kánon, tradice... vznikají, ustalují se a zanikají v kritické diskusi. V kursu se seznámíme s výběrem nejvýznamnějších literárněkritických diskusí a polemik od 60. let 20. století do současnosti. Budeme je interpretovat jednak z hlediska literární historie, tedy shrnovat jejich argumentaci a závěry, jednak budeme provádět rétorickou analýzu, sledovat stavbu textů a kulturu diskuse. Výběr se zaměřuje na vztah ideologických/politických a estetických kritérií v hodnocení literatury: budeme sledovat způsoby pokládání a řešení otázek souvisejících s tímto tématem až do nejaktuálnější současnosti.

K zápočtu je potřebný referát, účast na seminářích, předpokládá se přiměřená účast v diskusi.

Seminář je primárně určen studentům magisterských oborů ČJL,UČSŠ a KOMP.