Charles Explorer logo
🇬🇧

Historical Culture

Class at Faculty of Arts |
ABO500248

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus:

Co je to historická kultura? Vymezení pojmu na příkladu vzpomínání na druhou světovou válku. Sonda do různých médií, které zprostředkují obrazy války ve veřejném prostoru (fotografie, komiks, krásná literatura, muzeum, pamětník, počítačová hra, pomník, učebnice ad.).

Učebnice dějepisu - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Zaměříme pozornost na proměny žánru, k nimž došlo po roce 1989, a na srovnání české a zahraniční produkce.

Dějiny ve fotografii - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Jak ukazují historii fotografie, si ukážeme na příběhu konkrétního snímku fotografky Susan Meiselas "Molotov man" (Nikaragua 1979), který se stal součástí globální popkultury.

Historie jako počítačová hra - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Jaké dějiny ukazují populární počítačové hry? Kromě sondy do mainstreamové produkce se zaměříme na koncept vzdělávacích "serious games" na příkladu Československa 38-89.

Muzeum - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Srovnání českého způsobu vystavování dějin na příkladu Vítkovského památníku s praxí v zahraničí - Militärhistorisches Museum Dresden. Seminář se odehraje v muzeu.

Pomníky - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Terénní seminář zaměřený na analýzu a interpretaci konkrétních pomníků v okolí FF UK a jejich funkce ve veřejném prostoru.

Umělecké obrazy minulosti ve veřejném prostoru - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Jak mohou umělecká díla a performance ovlivnit vztah veřejnosti k dějinám? Zaměřeno na projekty Davida Černého, skupiny Podebal, Lukáše Houdka ad.

Pamětník - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Jak se současný zájem o pamětnická svědectví a vstup oral history do veřejného prostoru odráží v sdílených představách o minulosti? Sondy do rodinné paměti.

Krajiny paměti - případová sonda do jednoho z médií historické kultury. Lidický památník jako krajina vzpomínání - terénní seminář.

Volné téma dle preferencí účastníků semináře.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zaměřuje na současnou populární historickou kulturu. S důrazem na co nejširší škálu médií sleduje, jak a k čemu česká společnost využívá historii.

Seminář má interdisciplinární charakter a propojuje perspektivy různých oborů, které se mohou zabývat přítomností historie ve veřejném prostoru (historiografie, filmová a literární teorie, paměťová studia, sociální psychologie, teorie médií aj.). V návaznosti na koncepty "public history" a "citizen science" seminář programově překračuje hranice akademické vědy směrem k popularizaci a vzdělávání ve veřejném prostoru, promýšlí možnosti aplikace vědeckých poznatků i metod a jejich zapojení do sociální praxe.

Seminář je otevřen též pro studenty, kteří zvažují obdobně zaměřené bakalářské a diplomní projekty.