Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech and Polish Literatures in Confrontation. From the Romantic Period to Present-Day

Class at Faculty of Arts |
ABO500251

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář je primárně určen studentům magisterského studia.  

Návrhy na tematické okruhy:

Máchův Máj a Mickiewiczův Pan Tadeusz: dva typy romantického básnění

Zobrazení Židů v české venkovské próze a v Reymontově románu Země zaslíbená

Historická próza: Jirásek a Sienkiewicz

Prokletí básníci: Witkiewicz/Witkacy a Ladislav Klíma

Fantastika a groteskno: Bruno Schulz a Franz Kafka (Proměna)

Avantgarda: "krakovská avantgarda" a poetismus

Válka a holokaust: Tadeusz Borowski a Jiří Weil (Život s hvězdou)

Slawomir Mroźek a Václav Havel: "východní" absurdní drama

Obrazy národních stereotypů: Gombrowski, Stasiuk (Dojczland), Szygieł (Gottland)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se soustředí k paralelám a kontrastům dvou jazykově a teritoriálně blízkých literatur: české a polské. Bude sledovat nejen analogie, ale i rozdíly během 19. a 20. století.

Seminář je určen magisterským studentům oborů ČJL, UČSŠ a KOMP.