Charles Explorer logo
🇬🇧

The Theory of Literature in Educational Contexts

Class at Faculty of Arts |
ABO500253

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude koncentrovat na problematiku literární teorie v kontextu vyučování literatury na střední škole. Cílem semináře je osvětlit potřebu základních literárně teoretických nástrojů nejen pro výuku literatury a ukázat možnosti jejich srozumitelného zprostředkování. Vedle toho je i účelem kurzu získané znalosti z literární teorie, které už mohou být považovány za samozřejmé, zproblematizovat a kriticky "nasvítit". Kurz ukáže souvislosti mezi literární teorií a didaktikou.

Seminář otevře např. následující témata:

K čemu je teorie? Její potřebnost, nebo zbytečnost?

Jak mluvit o tom, kdo tvoří text? (Autor, intence textu nebo "autorský záměr"?)

Individuum a individualita v umění a v literární tvorbě

Hlasy textu, hlasy v textu (vypravěč, lyrický subjekt)

Kroky k uchopení textu (popis, analýza, interpretace)

Kánon ve středoškolském prostředí

Kurz je určen magisterským studentům programů ČJL a UČSŠ.